MAITRI WROCŁAW Adopcja SercaAdopcja Serca to indywidualny lub zbiorowy patronat nad sierotą lub ubogim, głodującym dzieckiem w Trzecim Świecie.
Jest to nieoceniona pomoc dla dzieci, które bez niej skazane są na nędzę, poniewierkę, a może i śmierć z powodu choroby, nędzy i głodu. Aby objąć patronatem konkretne dziecko w szkole podstawowej lub średniej, należy wpłacać kwotę wystarczającą na jego utrzymanie i naukę.
Wysokość składki miesięcznej wynosi równowartość:
13 EURO SZKOŁA PODSTAWOWA
17 EURO SZKOŁA ŚREDNIA

FROMULARZ DEKLARACJI W FORMACIE PDF : Deklaracja "Adopcji Serca" i Dożywiania

Adopcją Serca w Afryce zajmują się zgromadzenia zakonne. Otrzymane wpłaty przekazujemy bezpośrednio misjonarzom na ich konta bankowe. Misjonarze są odpowiedzialni za wykorzystanie pieniędzy i prowadzenie programu adopcji na miejscu.

Polecamy ciekawy reportaż na portalu Youtube przygotowany przez TV Winogrady z Poznania i inicjatora Adopcji, Wojciecha Ziębę:

Osobom, które tego pragną, prześlemy informację o dziecku i jego zdjęcie (czeka się zazwyczaj do 3 miesięcy od nadesłania deklaracji i pierwszej wpłaty). Zachęcamy Rodziców Adopcyjnych do listownego kontaktu z dziećmi. Wyjątkiem jest Adopcja Serca w Sudanie, gdzie ze względu na trudne warunki nie ma możliwości korespondowania z dzieckiem. Chętnym wysyłamy co 2 miesiące gazetkę "My a Trzeci Świat" (tam jest więcej wiadomości) oraz informacje o spotkaniach (np. z misjonarzami) i rekolekcjach naszego Ruchu. W okresie Wielkiego Postu przysyłamy raport o wpłatach, które wpłynęły na nasze konto w poprzednim roku.
W obecnym roku poszukujemy ofiarodawców dla grupy sierot i dzieci z rodzin dotkniętych skrajnym ubóstwem, które już objęliśmy pomocą i chcielibyśmy kontynuować wsparcie.
List siostry Elżbiety Czarneckiej koordynującej Adopcję Serca w Sudanie:
List siostry Czarneckiej 2015