Adopcja Serca – Twoja pomoc ma konkretną twarz!

Założeniem programu pomocy Adopcja Serca jest pomoc w utrzymaniu i wykształceniu dzieci, których rodziców nie stać na zapewnienie im edukacji. Dane dzieci przesyłają nam misjonarze. Ofiarodawcy, który decyduje się zostać „rodzicem adopcyjnym” przesyłamy kwestionariusz z podstawowymi informacjami o przydzielonym mu konkretnym dziecku, jego rodzinie, jego sytuacji życiowej, materialnej, mieszkalnej, zazwyczaj także zdjęcie. W wymiarze materialnym pomoc polega na uiszczaniu określonej miesięcznej składki, która wynosi dla szkoły podstawowej 13 euro (niecałe 60 zł), dla szkoły średniej 17 euro (około 75 zł). Zachęcamy jednak ofiarodawców, żeby nie poprzestawali na tym i nawiązali osobistą relację z podopiecznym/ą. Jest to możliwe dzięki kontaktowi listowemu, który organizujemy. Wyjątkiem jest Adopcja Serca w Sudanie, gdzie ze względu na skomplikowaną sytuację polityczną i posługiwanie się przez większość dzieci wyłącznie językiem arabskim nie ma możliwości korespondowania z dzieckiem. Obecnie mamy podopiecznych z Ruandy, D.R. Konga, Madagaskaru, Kamerunu, Sudanu i Sudanu Płd (w sumie ponad 400 dzieci). Misjonarze przesyłają zazwyczaj także świadectwa szkolne dzieci.

Zachęcamy do przeczytania relacji z pobytu w Ruandzie i D.R. Konga koordynatorów Adopcji Serca umieszczonego w poniższych numerach gazetki „My a Trzeci Świat”, z których można dowiedzieć się co nieco o życiu dzieci w tych krajach:http://maitri.pl/gazetka/my_133/my_133.pdf   (artykuł „Rwanda, Kongo, Burundi – dziennik z podróży”)  http://www.maitri.pl/gazetka/my_134-135/my_134-135.pdf  (artykuł „Dziennik z podróży c.d”).

Rodzicu Adopcyjny napisz list! – podziel się także swoim sercem

Dzięki kontaktowi poprzez listy ofiarodawcy mogą lepiej poznać wspierane dziecko, mają większą świadomość, że ich pomoc jest potrzebna i trafia tam, gdzie została skierowana, a dziecko może odczuć wsparcie także w wymiarze duchowym, psychologicznym, ma świadomość, że ktoś się nim interesuje, dla kogoś jest ważne. Może być motywujące do nauki, do pracy nad sobą. Następuje wtedy wzajemna wymiana dobra i życzliwości, której nie da się wycenić żadną walutą.